FUNDAMENTA

En bild är ett fruset ögonblick i en ständigt pågående historia. Bilden blir intressant först när betraktaren skapar en relation till den. Relationen kan byggas av en upplevd reaktion på eller association till bildens element eller genom en tillhörande förklarande eller berättande text som läsaren relaterar till.

Webbplats drivs med WordPress.com.

Upp ↑